Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2019

lilu
0321 f110
lilu
0500 c31d 500
Reposted fromoll oll viaikari ikari
lilu
0459 6107 500
Reposted fromNajada Najada viaikari ikari
lilu
2871 e483
Reposted fromderletzteschrei derletzteschrei viaikari ikari
lilu
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaimbirimbir imbirimbir
lilu
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viaimbirimbir imbirimbir
lilu
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaimbirimbir imbirimbir
lilu
8731 b186
Reposted from4777727772 4777727772 viaimbirimbir imbirimbir
lilu
5025 0b6e
Reposted fromkarahippie karahippie viaikari ikari
lilu
Czy to nie dziwne, że najmniej mówimy o rzeczach,o których najwięcej myślimy ?
Reposted frommefir mefir viacreepandweirdo creepandweirdo
lilu
6012 50fb
Reposted fromesste esste viacreepandweirdo creepandweirdo
5897 51cf 500

stupidogioco:

S ❤️

Reposted fromdivi divi viacreepandweirdo creepandweirdo
lilu
8006 6acc 500
lilu
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viahelenburns helenburns
lilu
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert - "Pani Bovary"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahelenburns helenburns
lilu
Reposted fromgruetze gruetze viaikari ikari
lilu
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaznamysie znamysie

February 03 2019

lilu
Reposted frommrrru mrrru viahelenburns helenburns
lilu
6096 2189 500
Reposted fromonlyman onlyman viacreepandweirdo creepandweirdo
lilu
Reposted frombluuu bluuu viacreepandweirdo creepandweirdo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl