Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

lilu
lilu
4565 37e2 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaikari ikari
lilu
2961 8bce 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaikari ikari

May 19 2017

lilu
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost via12czerwca 12czerwca
lilu
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
Breaks my heart every time.
Reposted frompapaja papaja viaredsunrise redsunrise
lilu
9884 f90e
Reposted fromfungi fungi viabananowo bananowo
lilu

Mogę być aż za dobra w byciu samotnym.

— Grey's Anatomy
Reposted fromkarna karna vianot-good-enough not-good-enough
7301 14e9
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viapsychoza psychoza
lilu
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viazyrafa zyrafa
lilu
bardzo tęsknię...
— wiesz?
Reposted fromdziewcze dziewcze viazyrafa zyrafa
lilu

May 18 2017

lilu
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viazyrafa zyrafa
lilu
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viazyrafa zyrafa
0897 d80a 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viazyrafa zyrafa
lilu
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viawhereverimayroam whereverimayroam
lilu
6102 2f3f 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viazyrafa zyrafa
lilu
1498 387d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl