Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

lilu
0280 555a 500
Reposted frompeanutbuttergirl peanutbuttergirl viagajka gajka
lilu
8066 fc62
Reposted fromjustMeee justMeee viaikari ikari
lilu
Reposted frombluuu bluuu viagajka gajka
lilu
5173 6ad9 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaikari ikari
lilu
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
lilu
9226 7113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikari ikari

October 16 2018

6760 583d
Reposted fromwagabunda wagabunda viacreepandweirdo creepandweirdo
lilu
lilu
1415 428d 500
Reposted fromLotte Lotte viacreepandweirdo creepandweirdo
lilu
8959 8e70 500
Reposted fromoll oll viaikari ikari
lilu
6167 4549 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaikari ikari
lilu
Nie mam parcia na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Nie chcę piąć się po szczytach kariery.  Chcę mieć jedynie mały pensjonat w górach, domek z ogródkiem i dwoma drzewami, aby umieścić tam hamak. Chcę mieć codzienny widok na góry i zasypiać w ramionach kogoś, z kim codzienność jest jak raj.
— tyle.
Reposted frommyceline myceline viamentha mentha
lilu
Tylko pstryk i już nie ma mnie.
Czasem bardzo tego chcę,
zostawić wszystkich was.
Szukam czegoś przez cały czas,
co zatrzyma mnie.
— Myslovitz
Reposted fromtortureme tortureme viamentha mentha
lilu
3145 36b0 500
Reposted fromhare hare viaikari ikari
lilu
0708 a046 500
Reposted frometerycznie eterycznie viaikari ikari
lilu
1066 207a
Reposted fromliczbapi liczbapi viaikari ikari

February 21 2018

lilu
lilu
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaikari ikari
lilu
7948 22de
Reposted frombudas budas viamrsnobodyy mrsnobodyy
lilu
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viamrsnobodyy mrsnobodyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl