Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2020

lilu
I feel like we are falling apart... 
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo
lilu
Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
lilu
lilu
4485 9ac4 500
Reposted fromhrafn hrafn viamrsnobodyy mrsnobodyy
lilu
Kiedy ktoś całuje nie tylko usta, ale też blizny.
— ♥
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagajka gajka
lilu
Reposted frombluuu bluuu viagajka gajka
lilu
7645 de69 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamrsnobodyy mrsnobodyy
lilu
7974 0361 500
Reposted fromhrafn hrafn viamrsnobodyy mrsnobodyy
lilu
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viagajka gajka

January 27 2020

lilu
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos viamrsnobodyy mrsnobodyy
lilu
8659 bd1b
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamrsnobodyy mrsnobodyy

January 26 2020

lilu
Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns
lilu
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński

January 19 2020

lilu
3189 d43c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viahesiamela hesiamela
lilu
8633 fc59
Reposted fromwerczi werczi viacrazydunky crazydunky
lilu
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viarosses rosses

January 18 2020

lilu
Musisz się pogodzić z tym, że to, co ci się przytrafia, nie jest równoznaczne z tym, kim jesteś. To dwie różne rzeczy.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromnyaako nyaako viadeepbluex deepbluex
lilu
Czy tak naprawdę na tym ma polegać dorosłe życie? Na ciągłym poprawianiu wszystkiego i nieustających rozczarowaniach?
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
lilu
6790 c903 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...